logotype
Gry symulacyjne
Wieża Eiffla
Wprowadzenie
Gra symulacyjna „Wieża Eiffla” wprowadza uczestników w podstawy Zarządzania Projektem, poprzez doświadczenie zadań i sytuacji symulujących rzeczywiste środowisko projektowe. Tu liczy się nie tylko sprawna komunikacja i efektywne zarządzanie zespołem, ale także zmysł optymalizacyjny i umiejętność kontrolowania kilku elementów równocześnie. „Wieża Eiffla” to gra symulacyjna skonstruowana w taki sposób, aby zagwarantować uczestnikom edukację i dobrą zabawę oraz zbudowanie ducha zespołowego. Uczestnicy, podzieleni na zespoły projektowe, stawiani są w sytuacjach, które wymagają od nich podejmowania wspólnych decyzji w ograniczonym czasie, wobec dynamicznie zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych.
Fabuła gry
„Marzeniem pewnego ekscentrycznego szejka arabskiego, Abdula Sammulaha, posiadającego wiele kwitnących przedsiębiorstw na całym świecie, jest zbudowanie swojej własnej wieży Eiffla i ulokowanie jej na terenie jednej z jego ulubionych posiadłości na południu Francji. Szejk milioner uważnie jednak realizuje swoje plany biznesowe. Szuka rozwiązań optymalnych pod względem kosztów i jakości oraz mądrze zarządza ryzykiem. Dlatego nie realizuje - nawet pozbawionych nutki szaleństwa wizji - bez starannego przygotowania, projektowania możliwych scenariuszy, a nawet testowania. Postanowił więc najpierw przeprowadzić budowę próbną. Próba ta pozwoli mu w najbliższej przyszłości zrealizować ten projekt z ryzykiem ograniczonym do minimum, dobierając sprawdzonych wcześniej ludzi i realizując kompilację wypróbowanych, najbardziej efektywnych taktyk, strategii i scenariuszy budowy.”
Przebieg gry
Uczestnicy, podzieleni na zespoły projektowe otrzymują zadanie wybudowania kopii wieży Eiffla na zlecenie szejka Abdula Sammulaha. W toku projektu przechodzą przez realne fazy zarządzania projektem w ramach dwóch etapów – przygotowania i realizacji projektu. By osiągnąć ostateczny efekt uczestnicy muszą zaplanować działania i potrzebne zasoby, oraz zrealizować rzeczywistą budowę, w trakcie której ich zadaniem będzie prowadzenie dokumentacji projektowej, elastyczne reagowanie na zmiany, a także fizyczne konstruowanie wieży z zakupywanych elementów. Celem gry i finalnym efektem jest nie tylko powstanie gotowej wieży ale też przeprowadzenie projektu zgodnie z założeniami narzuconymi przez zleceniodawcę (czas realizacji, budżet, zgodność wieży z dostarczoną specyfikacją). W czasie gry zespoły projektowe otrzymują stałą informację zwrotną na temat etapu realizacji projektu i wydatków, na tle rezultatów pozostałych drużyn co pozwala zespołom na obiektywną ocenę swoich postępów a także utrzymuje stymulującą atmosferę zdrowego współzawodnictwa. Dodatkowym atutem gry jest możliwość elastycznego dostosowywania jej przebiegu do możliwości i oczekiwań konkretnej grupy docelowej za pomocą opcjonalnych modułów, które dodawane do gry w różnych konfiguracjach pozwalają uczynić rozgrywkę trudniejszą i bardziej rozbudowaną. Dzięki temu „Wieża Eiffla” może być idealną propozycją zarówna dla początkujących jak i doświadczonych menedżerów projektu.
Jakie będą korzyści z gry?
Uczestnicy:
  • poznają najlepsze praktyki w zarządzaniu projektem,
  • zorientują się w kluczowych czynnikach sukcesu w projekcie,
  • będą w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce,
  • będą podejmować trafniejsze decyzje obciążone mniejszym ryzykiem,
  • będą się dobrze bawić, integrując się w ramach zespołów.

pdf

logotype
CONTRAST BIS
tel. +48 601 458166
e-mail: marczewskitomasz@gmail.com