logotype
Gry symulacyjne
Zoob Factory
Wprowadzenie
O potrzebie współpracy w firmie i korzyściach osiąganych dzięki niej można mówić wiele, najlepiej jednak doświadczyć tego na własnej skórze. Taką możliwość daje „Zooob Factory” – gra stworzona z myślą o wszystkich tych, którzy szukają niekonwencjonalnych narzędzi w odpowiedzi na potrzeby podnoszenia zaangażowania pracowników, budowania ich wzajemnego zaufania, integracji pracowników różnych działów będących częścią tej samej firmy, ale przede wszystkim pokazania jak istotną rolę na drodze do sukcesu odgrywa współpraca oraz koordynacja działań wszystkich członków (działów) szeroko rozumianego zespołu (firmy). W tej grze strategia odgrywa rolę równie ważną, co współpraca między poszczególnymi działami, a każdy dział zaangażowany w realizację wyznaczonych celów ma wpływ na powodzenie całej fabryki. Ale „Zooob Factory” to również inspirujące spotkanie, które pozwoli uczestnikom spojrzeć na codzienną pracę z zupełnie nowej perspektywy.
Fabuła gry
„Zooob Factory” to należące do tej samej korporacji dwie fabryki, zajmujące się wytwarzaniem elementów do statków kosmicznych, a uczestnicy gry wcielą się w role pracowników poszczególnych działów. W zależności od działu, w którym nowym pracownikom przyjdzie się znaleźć czekają na nich różne zadania do wykonania i różne kryteria do spełnienia lecz nadrzędny cel całej fabryki pozostaje wspólny i jednoznaczny – wyprodukować i terminowo dostarczyć do klientów zamówione przez nich produkty przy zachowaniu jak najmniejszych kosztów wytwarzania bez straty dla jakości.
Przebieg gry
Uczestnicy gry dzielą się na dwie grupy – pracowników dwóch fabryk, a następnie w każdej fabryce następuje podział na podzespoły – pracowników poszczególnych działów. Niektóre spośród działów odpowiadają za produkcję, zarządzanie personelem i parkiem maszynowym, inne za logistykę zasobów, dostawy i kontrolowanie stanu magazynów. Celem fabryki jest wyprodukowanie odpowiednich ilości poszczególnych produktów w zadanych terminach zgodnie z zamówieniami od klientów. Zespoły muszą tak zaplanować swoją pracę, aby produkcja była jak najbardziej optymalna minimalizując straty i eliminując zbędne koszty. W tym celu muszą odpowiednio współpracować pomiędzy działami tak, aby w produkcji nie było przestojów a jednocześnie surowce i półprodukty nie zalegały w magazynach. Gra podzielona jest na tury, które oznaczają kolejne miesiące pracy fabryki. W każdej turze działy fabryki wykonują określone akcje i podejmują decyzje dotyczące wielkości zamówień na surowce i produkcji. Pomiędzy działami dochodzi do komunikacji w kwestii zapotrzebowania na poszczególne materiały i ich dostępności a następnie realizowane są zamówione dostawy i produkcja. Na koniec każdej tury zespoły spotykają się, podsumowują zakończoną rundę i planują działania na kolejną. Ilość pracy wykonywanej przez pracowników lub maszyny oraz pojemność magazynów jest ograniczona i musi być brana pod uwagę podczas planowania produkcji. Jednocześnie wszystkie działania w czasie gry generują koszty związane na przykład z zakupywaniem surowców, wynagrodzeniami pracowników i pracą maszyn ale także koszty magazynowania czy szkolenia pracowników. Minimalizacja kosztów przy utrzymaniu zadanej produkcji jest priorytetem całej fabryki i miarą sukcesu w grze. Istnienie dwóch fabryk stwarza możliwość współzawodnictwa i porównywania wyników ale jednocześnie pozwala rozszerzyć rozgrywkę o dodatkowe elementy takie jak współpraca między fabrykami przy realizacji większych zamówień.
Jakie będą korzyści z gry?
Gra Zooob faktory:
  • rozwija umiejętności komunikacyjne,
  • zapewnia warunki do przećwiczenia umiejętności wymaganych w codziennej pracy w zespole,
  • uczy brania odpowiedzialności i wspiera podejmowanie inicjatywy,
  • angażuje uczestników, pozwalając im dostrzec korzyści osiągane dzięki współpracy,
  • gwarantuje dawkę niezapomnianych emocji.

pdf

logotype
CONTRAST BIS
tel. +48 601 458166
e-mail: marczewskitomasz@gmail.com